MICROSOFT: Windows 8 Zertifizierung

MICROSOFT: Windows 7 Client Zertifizierung

MICROSOFT: Exchange Server 2013 & 2010 Zertifizierung

MICROSOFT: SharePoint Server 2013 & 2010

MICROSOFT: Lync Server 2013 & 2010

CITRIX: Zertifizierungsübersicht

ITIL: Zertifizierungsübersicht